Jordløse i bevægelse

Vandreture udarbejdet af Stigruppen i Jordløse i samarbejde med Jordløse og omegns beboerforening og Jordløse-Trunderups lokalhistoriske forening. Alle ture udgår fra Byparken, Holgers Lege-Være-Sted.Husk hund i snor

Privat skov – Adgangsregler:

Gælder også for Danmarks Naturfonds arealer.

I private skove må man:


Vandreturene er udarbejdet af Stigruppen i Jordløse i samarbejde med Jordløse og omegns beboerforening og Jordløse-Trunderups lokalhistoriske forening.

Fotos: Niels Fløistrup.

Layout: Ulla Nyborg.

Tekst: Rikke Schultz

Kort og Ruter: Peder S. Nielsen og Dorit Bjørn-Larsen

Kilder til tekst: Historisk Atlas, Trap Danmark og arkivmateriale fra Jordløse- Trunderups lokalhistoriske arkiv.

Informationstavlen i Byparken er trykt 2012 af Nima Reklame i Ringe og med økonomisk støtte fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler og Landdistriktsrådet i Assens.

Informationstavlen kan hentes på www.jordløse.nu (2,5 MB!)

Denne web-app er udviklet og designet af Nielsen & Steffensen, www.nogs.dk