Holgers Lege-Være-Sted

Holgers Lege-Være-Sted

Byparken "Holgers Lege-være-sted" er et område midt i Jordløse, der indeholder legeplads for børn og voksne i alle aldre, fitnessredskaber, petanquebane, udendørs amfi-scene, bålplads og grillhytte, ringridningsbane og et areal til brug for større sammenkomster og fester, hertil en sansehave etableret af Kirken.

Byparken er åben for alle og bruges af skolen, boldklubben, naturfredningsforeningen, kirken, lokalhistorisk arkiv og af andre og ligger i tilknytning til skolen, boldbaner og Ride-Være-Stedet.

Pladsen bruges desuden til børnefødselsdage, friluftsgudstjenester, musikarrangementer, ringridning og som udgangspunkt for vandreture i området.

Beboerforeningen har stået for opførelse og vedligeholdelse og ligeledes skaffet midler til informationstavle og en folder om Jordløse og omegn med historisk beskrivelse og med kort over ture i området.

"Holgers-Lege-være-sted" er anlagt med ønsket om at styrke oplevelser baseret på motion, fællesskab, oplevelser i naturen, vandreture og cykelture.

Fra pladsen går to vandrestier til Jordløse Bakker, hvor store arealer er erhvervet af Danmarks Naturfredningsfond. Der arbejdes på sammenkobling af disse stier i samarbejde med Assens Kommune med større stisystemer. Der er udarbejdet en folder herom.

"Holgers-Lege-være-sted" er etableret med støtte fra en række fonde og udviklingsmidler samt egne midler og eget arbejde i landsbyen. Byparkens tilbud understøtter landsbyens bestræbelser på at fastholde bosætningen og tiltrække nye borgere.

Nyt juni 2016:

Overnatning i Shelters

Ud I Naturen, shelter i Jordløse

 

Book en shelter i Jordløse. Klik her.

shelters

Beboerforeningen har ved hjælp af midler fra FriluftsRådet og Lions, Haarby samt egne midler bygget 2 shelters i byparken "Holgers Lege-Være-Sted". Mange har hjulpet ved bygningen. Vi takker alle der har bidraget.

Med toiletbygning lige i nærheden og de mange fitness redskaber er de to nye shelters i byparken et stort aktiv for alle, der gerne vil dyrke friluftsliv. Prøv en overnatning i en af de nye shelters.

friluftlogo


Til toppen