Jordløse
Vandværk

Nyt fra Jordløse Vandværk
Har du styr på DIN stophane? Vi opfordrer til, at du ved, hvor din stophane er og kontrollere om den virker. Hvis ikke kontakt vandværket.
Vandværket skal henover efteråret og vinteren i gang med nogle forbedringsarbejder. Her bliver det muligvis nødvendigt at afbryde for vandforsyningen i nogle timer. Nærmere information i ugeavisen og www.jordløse.nu

Vi opfylder de lovpligtige vandanalyser, der kan ses på Assens kommunes hjemmeside, under
borger/affald-og-miljø/drikkevand.

For at Jordløse Vandværk forsat kan levere vand i høj kvalitet, er det vigtigt, at du er opmærksom ved mistanke om vandbrud, defekt vandmåler eller andre usædvanlige situationer og kontakter en af nedenstående.


Generalforsamling
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned.
Dato, tid og sted for generalforsamlingen se:
Det sker i Jordløse


Driftsstop
Forbrugerne skal være opmærksom på, at der ved driftsstop kan være urenheder i vandet.
Yderligere oplysninger, eller henvendelser ved driftsstop, kontakt:

Formand:
Lennart Dahlqvist Tlf.: 3050 4043

Kasserer:
Marianne Krämer Tlf.: 3050 5843


Til toppenBESTYRELSEN:
Formand:
Lennart Dahlqvist
Søbo Løkker 24
Tlf.: 3050 4043


Næstformand:
Palle Frederiksen
Søbo Løkker 26

Kasserer:
Marianne Krämer
Enghavevej 10
Tlf. 3050 5843

Michael Nielsen

Søren Jensen
Fiskerbakken 9

Revisorer:
Bente Hansen

Frank Nielsen

Suppleanter:
Jørgen Snitkjær

Johnny Rosenkjær