Lære-væreStedet
Friskolen i Jordløse er ud over en almindelig skole også et samlingssted for beboerne i Jordløse. Den bruges til mange former for idræt, lokale madlavningsgrupper, foreningers møder og meget andet.

Herudover afholdes der på skolen 7-8 arrangementer – disse arrangementer er åbne for alle og tilmed gratis. Vi kalder det for ”Lære-være-Stedet” – et sted hvor generationerne kan være sammen og nabo- og fællesskab styrkes.
Det er frivillige der står bag arrangementerne med hjælp fra skolens ledelse.

Ofte indledes arrangementerne med et fælles måltid, som man selv betaler et mindre beløb for at være med i.
Hvis man ikke ønsker at deltage i fællesspisningen, behøver man ikke at tilmelde sig arrangementet – man kommer blot til den annoncerede tid.

Aftenernes indhold er af meget forskellig karakter – lige fra musik – eller ”syng med” aftener til teaterture, foredrag og naturvandringer.
Vi kalder det selv en perlerække af kulturoplevelser.

Arrangementerne finder sted i årets ”mørke” måneder, se efter i Vestfyns Posten eller opslag i Jordløse-lægens venteværelse samt på
Det sker i Jordløse

Alle er velkomne i Lære-være-Stedet!
– Hold øje med dagspressen, hvor arrangementerne omtales nærmere.Til toppen