Friskolen i Jordløse

et naturligt tilvalg

På friskolen starter vi hver dag kl. 8.10 med fælles morgensamling. Her mødes de yngste elever hver især af en af de ældste elever og alle får således en tryg start på dagen. Der synges morgensang og gives fælles beskeder og legepatruljerne bliver læst op så alle dage begynder i faste rammer og man bliver ”klædt på” til dagens udfordringer. Skoledagene er opbygget af 3 moduler så der i videst muligt omfang er tid og rum til at fordybe sig men også til at lære på andre måde end den traditionelle klasseundervisning.

Skolen har fokus på høj faglighed, ligesom vi vægter musik, idræt og friluftsliv højt. I løbet af skoleåret gennemføres emneuger, fordybelsesdage og temadage. I det hele taget gør vi meget ud af at undervisning skal tænkes på mange måder. Vi har indført holddelt undervisning og faste udedage hvor undervisningen foregår, med de mange muligheder det giver at være i naturen, og det er ikke så lidt naturen byder på netop i dette fantastiske område.

På friskolen vægtes fællesskabet højt, således at alle børn og voksne kan føles sig godt tilpas. Det er en meget væsentlig forudsætning for elevernes læring og trivsel. Der tilbydes naturligvis SFO hver dag efter skemaet slutter.

Når man som forældre vælger friskolen, vælger man samtidig at være en del af en forældrestyret skole. Læs meget mere om friskolen på:

www.friskolenijordløse.dk


Friskolen i Jordløse
Jordløse Møllevej 14 5683 Haarby

Skoleleder:
Morten Christophersen


Til toppen