Lokalrådet for Jordløse Sogn

Lokalrådet for Jordløse Sogn

Ved Nytårskuren den 9. Januar 2018 fik Jordløse et Lokalråd.

Et lokalråd er ikke en forening. Lokalrådet i Jordløse bliver valgt af alle borgere i sognet, der møder frem ved valghandlingen. Lokalrådet er en dialogpartner til kommunen i spørgsmål, der vedrører lokal udvikling.

Lokalrådet erstatter ikke lokale foreninger. Lokalrådet repræsenterer borgere og lokale foreninger i samarbejder og forhandlinger med kommunen.

Jordløse Sogns lokalråd består af 7 medlemmer. Tre medlemmer er på valg i ulige år og fire medlemmer er på valg i lige år. Der vælges derudover 2 suppleanter.

I 2019 foreslår lokalrådet, at der fremover derudover vælges to ungerepræsentanter til lokalrådet. Ungerepræsentanterne er mellem 16-25 år og vælges for et år ad gangen.

Valghandlingen finder sted i forbindelse med lokalrådets generalforsamling. Ind til videre er det praksis, at lokalrådets generalforsamling afholdes i forlængelse af nytårskuren, den anden tirsdag i januar.

Den årlige nytårskur er en mere end ti år gammel tradition i Jordløse. Her mødes foreningerne og orienterer om de aktiviteter, der er planlagt for det kommende år. Fra 2018 er der i forbindelse med nytårskuren valg til lokalrådet.

Alle borgere i Jordløse er velkomne


Til toppen