Jordløse og omegns beboerforening

Flaglaugets første to år

Beboerforeningens flaglaug blev dannet, fordi der efter kommunesammenlægningen i januar 2007 ikke længere blev opsat kommunal flagallé på festdage. Forskellige tiltag fra borgere i Jordløse, bevirkede at beboerforeningen, på generalforsamlingen 2008, tog initiativ til at nedsætte et Flaglaug, som har til opgave at sørge for flagningen i Jordløse. Flaglauget overtog 32 af de kommunale flag og flagstænger.
Der måtte bruges en del tid på at klargøre grejet. Flagstængerne blevet malet og flagene repareret. Flaglauget har udvidet flagningen til også at omfatte flagning ved, først tre byportaler ind til Jordløse, senere kom byportalen på Jordløsemøllevej til.
Søndag den 19. april 2009 var konfirmationsdagen i Jordløse og samtidig første gang Jordløses flaglaug satte hele flagalléen op.

Jan Pedersen har valgt at stoppe ved denne sæson, i flaglauget siger vi tak til Jan for hans store arbejde igennem de sidste 5 år.

Flagdage i Jordløse:

Flag igennem hele byen og byporte:
Konfirmation, Ringridning og Miniringridning, Hosefest/Bakkefestival, Første skoledag.
Flag ved Holgers Lege Lege Være Sted:
Sct. Hans
Flag ved byporte og Holgers Lege Være Sted:
Grillrock:
Flag ved byporte og ved forsamlingshuset:
Cykelløb
Flag ved byporte og skole:
Jordløse Løbet

Der kan lejes flag og flagstænger til flg. priser:
Flag og flagstænger kr. 25,-.

Henvendelse vedr. leje:
Christian Lund
Bremerholmsgyden 5, Jordløse
Mobil: 51302502
Mail: antonoglund@gmail.com

Til toppenKONTAKT-
PERSON
:
Christian Lund
Bremerholmsgyden 5, Jordløse
Mobil: 51302502
Mail: antonoglund
@gmail.com


FLAGLAUG:
Lennart Dahlqvist
Majbrit Jensen
Kirsten Pedersen

FLAGLAUGETS FLØSER:
Steen Christensen Kurt Skjoldborg
Ole Rasmussen
Tina Eickardt