Jordløse og omegns beboerforening
Beboerforeningen

Jordløses foreninger sørger for at fritiden kan blive udfyldt, interesser kan dyrkes og sociale relationer kan skabes, alt sammen noget der er værd at bevare.

Derfor har Jordløse og omegns beboerforening til formål at styrke den fortsatte udvikling i og omkring Jordløse som et aktivt samfund både erhvervsmæssigt og kulturelt.

Foreningen, der blev startet i september 2003, har foreløbig følgende mål for foreningens arbejde:

  • Markedsføring af Jordløse og omegn som et naturskønt roligt landdistrikt med mange fælles aktiviteter og gode skole og fritidsforhold.
  • Arbejde for fælles aktiviteter med udgangspunkt i beboernes interesser.
    Selve det praktiske skal delegeres til interesserede beboere.
  • Bidrage til forskønnelse af landsbyen og dens omegn.

Foreningen byder tilflyttere velkommen med et års gratis medlemskab af foreningen.

Musik-i-byen er Beboerforeningens musik-og kulturforening, som har til formål, at holde gang i byens spillestedsmuligheder og at arrangere brede og brogede folkelige events i form af: Koncerter, musicals, talentkonkurrencer, upcoming-sessions, teater, temafester, diskotek, karaoke, musikalsk picnic-tur i Bakkerne, musik for børn og unge og sodavandsdiskotek.

Pedelgruppen er også en del af Beboerforeningen og er med i Landsbypedelordningen. Gruppen varetager opgaven med at passe de grønne områder i Jordløse og derved skaffe penge til forskellige tiltag, som måske ellers ikke var mulige. Alle er velkommen til at deltage. Der er 2–3 arbejdsdage, hvor der er brug for mange hjælpere. Lær hurtigt dine naboer at kende.

Flaglauget sørger for at Dannebrog kommer til tops på op til 40 flagstænger, ved byporte og igennem byen, når der er festdage i Jordløse. Konfirmation, første skoledag, byfest m.m.

Udsmykningsgruppen, der finder på nye sjove indslag i bybilledet, som kan sætte kulør på oplevelser når man bevæger sig gennem byen. Et år blev byen smykket med farvestrålende cykler, næste år med masser af fuglekasser lavet af børn på skolen og voksne, der gerne vil give et nap med. Det sidste har figurer af børn prydet byen som led i profileringen af den nye skovbørnehave i Jordløse. Udfordringen er at gøre Jordløse til en oplevelse, når man kommer fra Odense eller Haarby på vej til Damsbo strand, Falsled og Faaborg, så både beboere og gennemkørende får en ny oplevelse.

Holgers lege-være-steds gruppen, der står for vedligeholdelse og videreudvikling af byparken, der er samlingsstedet for alle i alle aldre. Prøv de udfordrende motionsredskaber fra firmaet Norwell eller tag madpakken med til en eftermiddag i grillhytten, eller brug den velanlagte petanque bane eller bare lad børnene lege på den store legeplads. Pladsen er også stedet for flere fester i løbet af året. Der er skiltning fra indkørslen til kirken.

Jordløse Musikfestival. Og så er der hvert andet år et kæmpe musikarrangement for børn og voksne i bakkerne om Jordløse Musikfestival – bakkefestivallen. Se i kalenderen, hvornår næste festival finder sted, hvor der er musik for både børn og voksne, klovneri og hvor både børn og voksne optræder og med hoppeborg og telte arrangeret af boldklubben.

Jordløse og Omegns Græsningslaug. blev startet i 2016. Græsningslauget er organiseret som en andelsforening, og har til formål at drive naturpleje på arealer, der stilles til rådighed af lodsejere og at producere kød på et miljømæssigt og dyreetisk forsvarligt grundlag til fordeling mellem medlemmer af Græsningslauget. Hvis du er interesseret i at være med, så henvend dig til beboerforeningens bestyrelse.

Klistret, der binder det hele sammen. Alt dette bindes sammen af en fælles hjemmeside - jordløse.nu, et årligt fællesmøde vi kalder nytårskur hvor alle foreninger og grupper sammen fremlægger og planlægger det kommende års arrangementer - og så en nyhedsmail til alle interesserede, om alt hvad der sker i byen.

Beboerforeningen er til for dig. Støt arbejdet som medlem og deltag i aktiviteter, der passer til dig, din tid og din lyst.

Du finder kontaktpersoner med data under knappen aktiviteter.

Jordløse Beboerforening
er på Facebook!

Gå ind på Facebook, find Jordløse Beboerforening, alle er velkommen til at blive medlem i gruppen. Syns godt om siden.


bb

Vi mødes på Facebook!
Hilsen Jordløse Beboerforening.

Til toppen

Gadekær
Får ved 4-H gården
Gadekær