OPSLAGSTAVLE
Klik for stort billede
 
Er du heller ikke helt opdateret på hvad der sker i Jordløse? Går du glib af de nyeste nyheder? Kommer du for sent til arrangementerne? Gør dig selv en tjeneste:
Meld dig til her

Du kan læse mere om nyhedsbrevene her.


GENERALFORSAMLING  I
JORDLØSE OG OMEGNS BEBOERFORENING

ONSDAG d. 19. APRIL  2017 – i musiksalen på Friskolen i Jordløse

 

18.00 – Spisning af æggekage (gratis)

19.30 – Generalforsamling

20.30 – Foredrag af Arne Mariager, tidligere chefredaktør mm.

Tema: Vil du tænde, må du brænde.

Ildsjæle har enorm betydning for de mindre bysamfund. Det er dem der leverer det nødvendige engagement, de nødvendige ideer og tager det nødvendige initiativ. De gør en forskel, og uden den indsats, sygner landsbyerne hen. Sådan har det været i årevis, men fremover bliver tendensen endnu tydeligere. Udvikling kræver indsats.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af supleanter
  7. Valg af revisor
  8. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
  9. Bestyrelsens fremtidsplaner
  10. Evt

Jordløse og omegns beboerforening