OPSLAGSTAVLE
Klik for stort billede
 
Er du heller ikke helt opdateret på hvad der sker i Jordløse? Går du glib af de nyeste nyheder? Kommer du for sent til arrangementerne? Gør dig selv en tjeneste:
Meld dig til her

Du kan læse mere om nyhedsbrevene her.


VIRKSOMHEDSBESØG
Hos OSM Tools

Jordløse Møllevej 4
Tirsdag d. 14. februar kl. 18.30

Kom og se hvad der sker i Pedersen og Pilegaard gamle snedkeri.

Vi starter med lidt sild og pålæg  (arrangeret af Lære-Være-stedet)

Derefter fortæller ejerne Lis, Ole, Lene og Simon  om firmaet og deres historie.

Så  giver Simon en rundvisning i hele fabrikken.

Vi slutter af med kaffe/te og kage og snak.

 

Egenbetaling af mad og kaffe/kage er 50 kr.

Drikkevarer kan købes.

Nødvenlig tilmelding til arrangementet til:

Vibeke på SMS: 60164282
eller mail : schelde1@msn.com


Fra: 

Jordløse og omegns Beboerforening: Ove Hagsten Pedersen og Palle Møldrup

Assens Kommune: Steen Søgaard og Patrick Kjellerup

MØDE: tirsdag den 24. januar kl. 19 - 21.

Sted: Dreslette Skole, Snavevej 27, 5683 Haarby

EMNE: KYSTBÅNDET OMKRING HELNÆSBUGTEN, ATTRAKTIVE OPLEVELSES- OG BOSÆTNINGSVÆRDIER.

Vi er vært ved en kop kaffe og en bid brød.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Ideerne til projekt Kystbåndet omkring Helnæsbugten
 3. Mulighederne. Hvem vil være med og hvordan kan man være med
 4. Realisering og tidsfrister. Hvem gør hvad.
 5. Tak for i aften 

Lad os gå sammen om en profilering af det skønne område omkring Helnæsbugten.

Tilmelding senest torsdag den 19. januar til tlf. 50550228 eller email palle.moldrup@gmail.com

Med venlig hilsen

Jordløse og omegns Beboerforening

Assens Kommnune


ÅRSMØDE
tirsdag den 17. Januar 2017
kl. 19:00 - 20:30.

På Friskolen i Jordløse – MUSIKLOKALET
Jordløse Møllevej.

 

Nye andelshavere:

Græsningslauget har fået mulighed for at udvide sit areal. Nye interesserede kan henvende sig til Palle Møldrup på tlf 50 55 02 28 eller send en SMS.

En andel er = ¼ dyr. Pris kr. 2500 + endelig regulering når dyrene er slagtet i november 2017. Medlemskab kr. 100 pr. år.

Kom til årsmøde i
Jordløse og omegns Græsningslaug.

Husk at forslag til dagsorden skal være styregruppen i hænde senest 14 dage inden mødet den 17. Januar.

Dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. styregruppens beretning
 3. fremlæggelse af revideret regnskab og budget samt godkendelse heraf
 4. fremlæggelse af det kommende års drifts- og aktivitetsplan
 5. indkomne forslag
 6. valg af styregruppe
 7. eventuelt

Denne indkaldelse sendes til nuværende andelshavere og meddeles på hjemmesiden ”jordløse.nu” samt via nyhedsmailen.

Styregruppen: Kristine Amstrup , Ove Pedersen, Jørgen Skovsby, Rasmus Tvede Jensen, Anders Johansen og Palle Møldrup.


 

Referater fra fællesmøder:

Fælles Nytårskur 14. januar 2014
Fællesmøde 27. august 2013